Vildmarkslagret Järnväg

HF Innovation AB - arbetar med produkter och tjänster inom Svensk järnväg. Sos-ledare och TSM, Bas-P och Bas-U,  Miljö-  och Arbetsmiljöplaner, Skyddsronder,  Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1,  Kvalitetsplaner,  kalibrering av spårpass samt digatal mätteknik för spår och växlar.