1435 Mätvagn för spårvidd rälsförhöjning och skevning

Produktnr: 230

Tack vare sin automatiska uppsamling av spårdata mäter den långspårssektioner mycket effektivt. Data samlas upp och bearbetas i en ruggad laptop "MPC" som gör det möjligt för användare att skriva kommentarer under mätproceduren, till exempel att dokumentera oegentligheter eller skador på spåret specifikt för den exakta positionen. Alternativt kan GPS-data också integreras. Mätningsresultaten är omedelbart tillgängliga för lokal utvärdering. Versionen 1435 CTS-T är konstruerad på så sätt att den lätt kan delas till ett mycket kompakt bärbart format.

Kontakta oss gärna för mer information om denna produkt. På förfrågan utför vi även utbildningar i handhavande av denna produkt.

Hasse Frisk 070 288 17 92